?Организацията на работа в лечебното заведение е насочена към гарантиране на бърз и директен достъп до желания от вас специалист.За това е необходимо да направите телефонна заявка за ден, час и лекар или да изчакате в приятна и уютна обстановка.

Всички специалисти приемат пациенти след предварително записване на регистратурата:

Съдова хирургия:

Проф. Д-р Т.Кавръков, дм – специалист по съдова хирургия и по хирургия 

 

 

Д-р Хр. Запрянов специалист по съдова хирургия и по хирургия

 

 

 

Д-р Тенко Тенев специалист по съдова хирургия и по хирургия. 

 

Д-р Христо Абрашев – специализант по съдова хирургия.

Д-р Лефтер Насто – специализант по съдова хирургия.

 Хирургия: 

Д-р Ален Петров – специалист по хирургия.

 

Ортопедия и травматология: 

Д-р Б. Макелов – специалист по ортопедия и травматология 

 

 

Анестезиология и реанимация:   

  Д-р Г. Арабаджиев – специалист по анестезиология и интензивно лечение.

 Д-р Василева.

Д-р Гьонева.

Ушни, Носни и Гърлени болести:

Д-р Кр. Марковспециалист по ушни, носни и гърлени болести

 

Акушерство и гинекология :

Д-р Ж. Желевспециалист по акушерство и гинекология.

 
Д-р Златка Иванова – специалист по акушерство и гинекология.

Професионални заболявания: 

Проф. Д-р Пракова, дмспециалист по вътрешни и професионални болести 

 

Алергология и имунология: 

Д-р Вълчанова – специалист по алергични болести

 

 

   

 Кардиология:

 

  Д-р Михаил Михалев – специалист вътрешни болести и кардиология.

  Д-р Р. Папазов – специалист по кардиология и вътрешни болести.


 

Неврология:

Д-р М. МариноваСпециалист по нервни болести 

 

 Кожни  болести:

Д-р Вълчанова – специалист по кожни и венерични болести

 

 Д-р Виолина Тодева – специалист по кожни и венерични болести

 

Детска неврология:

Д-р Гергана Сарайлиева – специалист по детска неврология и педиатрия, ЕЕГ.

 

 

Нефрология

Д-р Румен Желязков – специалист по нефрология и вътрешни болести.  

Ценим вашето време, стремим се да разберем вашия здравен проблем и да го решим!