В медицински център „Сано” можете да получите следните специализирани услуги:

Диагностично-консултативни кабинети:

Съдова хирургия;

Урология;

Ортопедия и травматология;

Клинична алергология;

Кожни и венерични болести;

Кардиология;

Ендокринология и болести на обмяната;

Нервни болести;

Професионални заболявания;

Акушерство и гинекология;

Онкология.

Високо специализирани дейности:

Ехокардиография;

Доплер ехография на артериални и венозни съдове;

Ехография;

ЕКГ;

Велоергометрия;

Функционално изследване на дишането /спирометрия/;

Тестуване за алергия – всички видове;

Бронходилататорен тест;

Капиляроскопия;

Вибросетивност;

Кожна термометрия и «Студова проба»;

Колпоскопия.