ГРАФИК

на лекарите, работещи в МЦ”Сано”

 

Графикът на лекарите работещи в медицински център “Сано” се състои от:

I. Прием на пациенти с направление по НЗОК за извършване на извънболнична медицинска помощ.

Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

II. Прием без направление или свободен прием.

За условията на свободен прием, моля свържете се с рецепция на телефон 042/61 90 90.

 

Г Р А Ф И К

на лекарите, работещи в МЦ „Сано”, които са сключили договор  с

регионалната здравноосигурителна каса /Р З О К/  за 2016 г.

/прием с направление/

  

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

 

 Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – клинична алергология   

                   Приема пациенти понеделник, вторник, сряда и четвъртък, след предварително записване.


КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

       Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – кожни и венерически болести   

                Приема пациенти понеделник, вторник, сряда и четвъртък, след предварително.

      


 Д-р Виолина Пейкова Тодева – Димитрова – кожни и венерически болести

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.30-19.00 10.00-13.00
Профилактични   прегледи на рискови групи    
Домашни прегледи   13.00-13.30
     

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

Проф. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – съдова хирургия   

   Приема пациенти понеделник, четвъртък или петък, след предварително записване.Д-р Христо Зарков Запрянов – съдова хирургия 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00

 

14.30-19.00

 

14.30-19.00
Домашни прегледи 19.00–19.30 19.00–19.30 19.00–19.30

 

Д-р Тенко Георгиев Тенев – съдова хирургия 

  

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-18.00 14.30-18.00

 

Домашни прегледи 18.00-18.30  
   


Д-р Лефтер Насто – специализант по съдова хирургия


ХИРУРГИЯ

 

Д-р Ален Танев Петров – хирургия   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от-до)

Сряда

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.30-19.00  

14.30-18.00

Профилактични   прегледи на рискови групи   18.00-19.00
Домашни прегледи 19.00-20.00  


КАРДИОЛОГИЯ

 

 Д-р Михаил Михалев – кардиология   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.00 – 19.00

 

15.00 – 19.00 15.00 – 19.00
Домашни прегледи 19.00 – 19.30    
Профилактични   прегледи на рискови групи   18.00-19.00  
       

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

Д-р Бисер Александров Макелов – ортопедия и травматология   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Амбулаторни прегледи 10.00-12.30 14.00 – 17.30
Домашни прегледи 12.30-13.30 17.30-18.30

 

УШНИ,НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

 

Д-р Красимир Марков Ганчев – УНГБ   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.00-18.30 16.00-18.30
Домашни прегледи 18.30-19.30  

Д-р Иван Колев  Дринков – УНГБ   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

14.00-16.00

 

Домашни прегледи

16.00   – 16.30

НЕВРОЛОГИЯ

 

Д-р Маргарита Денева Маринова – неврология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-19.00 14.30-19.00
Домашни прегледи 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00

 

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

 

 Д-р Гергана Сарайлиева – детска неврология  

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 10.00-12.00 10.00-12.00
Домашни прегледи 16.00 – 16.00    

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Д-р Желчо Велев Желев – акушерство и гинекология   

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-18.00

 

14.00-18.00

 

Домашни прегледи   18.00   – 18.30
Профилактични   прегледи на рискови групи 16.00-16.30  
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “АГ и репродуктивна медицина”   16.00-16.30

ОНКОЛОГИЯ

 

Д-р Желчо Велев Желев – онкология  

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-18.00

 

14.00-18.00

 

Домашни прегледи 18.00   – 18.30  

 

Д-р Иван Колев Дринков – онкология  

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00

 

Домашни прегледи 16.30 – 17.00

 

 

Г Р А Ф И К

на свободен прием на лекарите, работещи в МЦ „Сано”

/прием без направление/

За приемните часове на лекарите по свободен прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.