ГРАФИК

на лекарите, работещи в МЦ”Сано”

Графикът на лекарите работещи в медицински център “Сано” се състои от:

I. Прием на пациенти с направление по НЗОК за извършване на извънболнична медицинска помощ.

Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

II. Прием без направление или свободен прием.

За условията на свободен прием, моля свържете се с рецепция на телефон 042/61 90 90.

Г Р А Ф И К

на лекарите, работещи в МЦ „Сано”, които са сключили договор  с

регионалната здравноосигурителна каса /Р З О К/  за 2016 г.

/прием с направление/

  

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

 Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – клинична алергология   

                 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
Амбулаторни прегледи 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00
Домашни прегледи 19.00 – 19.30

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

       Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – кожни и венерически болести 

             

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
Амбулаторни прегледи 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 17.00 – 18.00
Домашни прегледи 19.00 – 19.30

      


СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Проф. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – съдова хирургия 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30
Домашни прегледи 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 18.30

 

 

Д-р Христо Зарков Запрянов – съдова хирургия 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.30 14.30-19.30 14.30-19.30
Домашни прегледи 19.30–20.00 19.30–20.00 19.30–20.00

Д-р Христо Абрашев – специализант по съдова хирургия 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30
Домашни прегледи 16.30 – 17.30 16.30-17.30

Д-р Лефтер Насто – специализант по съдова хирургия 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Петък
Амбулаторни прегледи 14.30 – 16.30
Домашни прегледи 16.30 – 18.30

КАРДИОЛОГИЯ

 Д-р Михаил Михалев – кардиология 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 15.00-19.00 15.00-18.00 15.00-19.00
Домашни прегледи 19.00-19.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 18.00-19.00

Д-р Папазов – кардиология 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 08.30-12.30 08.30-12.30
Домашни прегледи 12.30-13.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 12.30-13.30

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-р Бисер Александров Макелов – ортопедия и травматология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Амбулаторни прегледи 08.00-12.00 14.00 – 18.00
Домашни прегледи 12.00-13.00 18.00-19.00

НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Маргарита Денева Маринова – неврология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-19.00 08.30-13.00
Домашни прегледи 19.00-20.00 19.00-20.00 13.00-14.00

 

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

 Д-р Гергана Сарайлиева – детска неврология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-16.00 09.30-12.30 09.30-12.30
Домашни прегледи 16.00 – 16.30 12.30-13.30 12.30-13.30

НЕФРОЛОГИЯ

Д-р Румен Желязков – Нефрология

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Сряда
Амбулаторни прегледи 14.00 – 19.00 14.00 – 18.00
Домашни прегледи 19.00 – 19.30 18.00-19.00

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Д-р Желчо Велев Желев – акушерство и гинекология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 14.00-16.00
Домашни прегледи 17.30-19.00
Профилактични   прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 16.00-16.30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “Акушерство и гинекология” 16.00-16.30

ОНКОЛОГИЯ

Д-р Желчо Велев Желев – онкология 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.30-17.30 16.30-17.30
Домашни прегледи 17.00-18.30 19.00-19.30

Г Р А Ф И К

на свободен прием на лекарите, работещи в МЦ „Сано”

/прием без направление/

За приемните часове на лекарите по свободен прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.