Д-р Михаил Михалев

Моб.тел. 0888 223 213

Специалист Вътрешни болести и Кардиология.

Интереси в областта на Инвазивната кардиология.

 Прием с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 15.00-19.00 15.00-18.00 15.00-19.00
Домашни прегледи 19.00-19.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 18.00-19.00

За приемните часове  по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.