Д-р М. Маринова – Специалист по нервни болести

Моб.тел.: 0888 84 10 55

Прием с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-19.00 08.30-13.00
Домашни прегледи 19.00-20.00 19.00-20.00 13.00-14.00

За приемни часове  за преглед с направление по НЗОК и свободен/без направление/ преглед, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.