Д-р М. Маринова – Специалист по нервни болести

Моб.тел.: 0888 84 10 55

Прием с направление по НЗОК:

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-19.00 14.30-19.00
Домашни прегледи 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00

 

За приемните часове  по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.