Д-р Гергана Кирилова Сарайлиева,

специалист по ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ и педиатрия, ЕЕГ.

тел. 0887 559 284

График за прием на пациенти с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 10.00-12.00 10.00-12.00
Домашни прегледи 16.00 – 16.30    

За приемните часове  по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.