Д-р В.Тодева,

Специалист по кожни и венерически болести

Моб.Телефон: 0887 851 865

График за прием на пациенти с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 15.00 – 19.00 16.00 – 19.00 09.00 – 12.00
Домашни прегледи 12.00 – 12.30

Д-р Виолина Тодева е специалист по кожни и венерически болести и се занимава с дерматологични проблеми от 2006г.

През 2013г. придобива специалност Дерматология и Венерология.

Образование и професионална квалификация:

1994 – 1999г. – ПМГ “Нанчо Попович”, гр.Шумен.

1999г. – Грамота за отлични постижения, ПМГ “Нанчо Попович”, гр.Шумен.

1999 – 2005г. – Медицински Университет “Проф. Д-р П.Стоянов”, гр.Варна.

2005 – 2006г. – Стаж по хирургия, акушерство, гинекология и педиатрия в Университетска болница гр. Кьолн, Германия.

2006 – 2008г. – Лекар в частен дерматологичен център.

2008 – 2012г. – Специализация в Клиника по Кожни и Венерически Болести към Университетска болница, гр.Стара Загора.

2009г. – Курс по Дерматохистопатология.

2009г. – Курс по Мезотерапия.

2009 – 2013г. – Участие в кампании и симпозиуми “Диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания”, секция по Дерматоалергология към Българското Дерматологично Дружество.

2010 – 2011г. – Курсове по Козметична Алергология – специфични серии на тестуване и тестуване с материали на пациента.

2010 – 2013г. – Курсове по практическо приложение на Ботулинов токсин.

2010 – 2013г. – Курсове по практическо приложение на дермални филъри.

от 2010г. – Национален здравен портал www.framar.bg – администратор на медицински уебсайт, модератор на форум, он-лайн отговори на дерматологични въпроси, автор на статии в областта на кожни и венерически заболявания.

2010г. – Курс по Дерматоскопия.

2011г. – Витилиго Мастер Клас, Международно Училище за Витилиго и Пигментни заболявания, Барселона, Испания.

През 2013г. придобита специалност по дерматология и венерология.

2013г. – Курс по Криотерапия.

2013г. – Курс по Педиатрична Дерматология.

Изследователска работа и научни интереси:

Публикува научни статии в периодични издания на български и чуждестранни издателства и сайтове.

Участие в български и международни научни форуми с доклади и постерни презентации.

Спечелени два научни проекта в областта на дерматоалергологията.

Автор на глава от чуждестранен учебник.

Д-р Тодева е член на следните организации:

Български лекарски съюз;

Българско дерматологично дружество;

Работна група по Дерматоалергология към Българското дерматологично дружество;

Европейска академия по дерматология и венерология.

Езиково умения:

Владее Български, Английски и Немски езици.

Специалните интереси на Д-р Тодева са в областта на витилиго, акне, полово предавани болести, алергични кожни реакции и заболявания, екземи, атопичен дерматит. Д-р Тодева е участвала в два спечелени научни проекти за дерматоалергични заболявания при различни рискови групи и медицински работници и е стипедиант на Витилиго мастерски клас на България.