Д-р Ж. Желев – специалист по акушерство и гинекология и онкология

Моб.тел.: 0887 47 82 99

Прием на пациенти с направление по НЗОК:

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 14.00-16.00
Домашни прегледи 17.30-19.00
Профилактични   прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 16.00-16.30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “Акушерство и гинекология” 16.00-16.30

ОНКОЛОГИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30
Домашни прегледи 17.30 – 18.30 19.00-19.30