Д-р Ж. Желев – специалист по акушерство и гинекология и онкология

Моб.тел.: 0887 47 82 99

Прием на пациенти с направление по НЗОК: 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-18.00

 

14.00-18.00

 

Домашни прегледи   18.00   – 18.30
Профилактични   прегледи на рискови групи 16.00-16.30  
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “АГ и репродуктивна медицина”   16.00-16.30