Д-р Красимир Марков Ганчев – специалист по ушни, носни и гърлени болести

Моб.тел.: 0889 49 26 67

Прием с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Четвъртък     (от – до)

Амбулаторни прегледи 16.00-18.30 16.00-18.30
Домашни прегледи 18.30-19.30  

За приемните часове  по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.