Д-р Христо Абрашев – специализант по съдова хирургия

Моб.тел. 0886 571 434

Приема пациенти понеделник и четвъртък от 14.30 ч. до 18.00 ч.

За приемните часове  по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.