Д-р Петров – специалист по хирургия

Приема пациенти понеделник и сряда от 14.30 ч. до 18.00 ч.