Д-р Христо Запрянов

                     тел.: 0888 958 458    

  Прегледи на пациенти с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.30 14.30-19.30 14.30-19.30
Домашни прегледи 19.30–20.00 19.30–20.00 19.30–20.00

                                

Д-р Христо Зарков Запрянов

            Лекар в Медицински център Сано

Лекарски стаж – 24 години.

Трудов хирургически стаж – 18 години.

Преподавателски стаж – 18 години.

            Образование:

1990-1995 – Висше, медицина, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

1995-2001 г. Специалист по “Обща и оперативна хирургия”, СДК-МА София;

2005 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София.

            Квалификация:

–        1999 г. – сертификат от курс по обща и оперативна хирургия  в Първа хирургична клиника от УМБАЛ „Света Екатерина“;

–        2000 г. – сертификат от курс по онкохирургия към НОЦ – София;

–        2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на коремни органи, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

–        2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на абдоминална аорта и артерии на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

–        2004 г. – сертификат от основен курс по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Света Екатерина“;

–        2004 г. – сертификат от проведен курс – Доплер сонография на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

–        2005 г. – сертификат за основен курс по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив;

–        2005 г. – придобита специалност по съдова хирургия и ангиология към СДК Медицинска академия, гр. София;

            Професионален опит

– 1995-2001 г. – лекар ординатор хирург във Втора хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД;

–   2001-2002 г. – лекар ординатор хирург във Първа хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД;

– 2003 г. –  лекар ординатор към Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ-СЗ ЕАД;

Научна дейност:

– Повече от 20 научни разработки, от които 14 са публикувани в научни списания, сборници и книги.

–  Член на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България.

– Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.