Д-р Христо Запрянов

                     тел.: 0888 958 458    

  Прегледи на пациенти с направление по НЗОК: 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00

 

14.30-19.00

 

14.30-19.00
Домашни прегледи 19.00–19.30 19.00–19.30 19.00–19.30

                                

Д-р Христо Зарков Запрянов

 

            Лекар в Медицински център Сано

             Лекарски стаж – 15 години.

            Трудов хирургически стаж – 15 години.   

            Преподавателски стаж – 15 години.  

            Образование: 

1990-1995 – Висше, медицина, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора; 

1995-2001 г. Специалист по “Обща и оперативна хирургия”, СДК-МА София; 

2005 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София. 

            Квалификация: 

–        1999 г. – сертификат от курс по обща и оперативна хирургия  в Първа хирургична клиника от УМБАЛ „Света Екатерина“;

–        2000 г. – сертификат от курс по онкохирургия към НОЦ – София; 

–        2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на коремни органи, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора; 

–        2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на абдоминална аорта и артерии на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора; 

–        2004 г. – сертификат от основен курс по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Света Екатерина“; 

–        2004 г. – сертификат от проведен курс – Доплер сонография на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора; 

–        2005 г. – сертификат за основен курс по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив; 

–        2005 г. – придобита специалност по съдова хирургия и ангиология към СДК Медицинска академия, гр. София; 

            Професионален опит  

  – 1995-2001 г. – лекар ординатор хирург във Втора хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД; 

 –   2001-2002 г. – лекар ординатор хирург във Първа хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД;

 – 2003 г. –  лекар ординатор към Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ-СЗ ЕАД;  

           Научна дейност: 

          – Повече от 20 научни разработки, от които 14 са публикувани в научни списания, сборници и книги. 

          –  Член на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България. 

          – Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.