Д-р Лефтер Насто – специализант по съдова хирургия

                                 Тел.: 0885 872 727

Приема пациенти петък от 14.30 ч. до 18.00 ч.  


За приемните часове по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.