Д-р Галина Иванова Вълчанова

Управител на Медицински център Сано

Прием на пациенти с направление по НЗОК:

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 13.00–18.00 13.00-18.00 13.00–18.00 13.00–17.00
Домашни прегледи 19.00-19.30

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

 (от – до)

Амбулаторни прегледи 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 17.00-18.00
Домашни прегледи 19.00-19.30

Лекарски стаж – 25 години.

Образование:

 • 1979-1985 – Медицински университет” Ив. П. Павлов’’, Пловдив
 • 1990 – 1994 – Медицински университет;  София; Медицински факултет;

Клиника по дерматология и венерология

 • 1998-2000 – Медицински университет,  София; Медицински факултет;

Клиничен център по алергология, астма и имунология

 • 2000-2001 –Висша школа  по мениджмънт и администрация; kъм

Университет за национално и световно стопанство; София

 • 2002 – София Summer School 2002, Bulgaria
   • European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
   • Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)
   • World Health Organization (WHO)

Квалификация:

  • 2002 – сертификат от Clinical Allergology and Immunology (EAACI)
  • 2001 – Професионална квалификация по здравен мениджмънт;УННС; София
  • 2000 –Специалност по клинична алергология и имунология
  • 1991 – Специалност по дермато-венерология
  • 1985 – Медицинско образование

Професионален опит

  • от 2006г завеждащ Алергологичен кабинет към функционално отделение на МБАЛ „Ст. Киркович” Ст. Загора
  • от 1997-2006г  завеждащ сектор към Първа вътрешна клиника към Университетска болница
  • от 1999 лекар алерголог в частен медицински център
  • 1985-1997 – лекар в КВД ;Стара Загора