Проф. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм     

Прием на пациенти с направление по НЗОК:              

    

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

 (от – до)

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

 (от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30
Домашни прегледи 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 18.30

                                      

Лекарски стаж – 37 години.

Трудов хирургически стаж – 31 години.

Учебно преподавателски стаж 35 години.

Гражданско състояние:

Роден на 04.декември 1956 г.; българин, женен, с две деца

Образование и квалификация:

1982 г. Висше, медицина, ВМИ Пловдив

1988 г. Специалист по “Хирургия”, СДК-МА София

1995 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София

1996 г. Образователна и научна степен “Доктор”, ВАК

2001 г. Професионална квалификация “Здравен мениджмънт” УНСС София

2003 г. Научно звание “Доцент” по научна специалност “Сърдечно съдова хирургия (съдова хирургия)” ВАК

2016 г. Научно звание “Професор” по научна специалност “Съдова хирургия”

Професионален опит:

1982-1983г.            ПОКБ Ст. Загора, ординатор лекар реаниматор

1983-1984г.            ПОКБ Ст. Загора, ординатор лекар хирург

1984-1988г.            ВМИ Ст. Загора, асистент по пропедевтика на хирургичните болести

1988-1989г.            ВМИ Ст. Загора, асистент по хирургични болести, 1988 старши асистент

1989-2000г.            ВМИ Ст. Загора, старши асистент по съдова хирургия, 1991 главен

асистент, 1991 административен главен асистент

2000г. – МБАЛ Стара Загора ЕАД / Университетска/, главен административен

асистент

2001 – 2009г.    заместник директор по медицинските дейности

от 1997г.    е републикански консултант по съдова хирургия

от 2003г. – е началник на Клиниката по съдова хирургия на Университетска болница Ст.Загора

Научна дейност:

–          Повече от 100 научни разработки, от които 42 са публикувани в научни списания, сборници и книги.

–          Публикации в чуждестранни научни списания:: International Angiology, Angiology, European Journal of Vascular Surgery и International Journal of Angiology”.

–          Член на Управителния съвет на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България.

–          Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.