Медицински център “Сано” е основан през 2006г.

Поместен е в собствена , самостоятелна и специално построена за целта сграда. Намира се в централната част на главен булевард в град Стара Загора, в непосредствена близост до автобусна спирка, което го прави удобен и лесно достъпен.

Медицински център “Сано” е частно лечебно заведение с предмет на дейност извънболнична специализирана медицинска помощ. В него работят над 20 лекари –специалисти от 17 различни области на медицината.

   Съдова хирургия;

  Хирургия; 

        Урология; 

  Ортопедия и травматология;

                                                                                                         Пластично-възстановителна хирургия;

                                                                                                         Клинична алергология;

                                                                                                         Кожни и венерични болести;

                                                                                                         Вътрешни болести

                                                                                                         Кардиология;

                                                                                                        Детска неврология;

                                                                                                         Нервни болести;

                                                                                                         Ендокринология и болести на обмяната;

                                                                                                         Анестезиология и реанимация,

                                                                                                         Професионални заболявания;

                                                                                                         Акушерство и гинекология;

                                                                                                         Онкология;

                                                                                                         Хомеопатия.

Медицинският център «Сано» е оборудван с най-съвременна техника за диагностика. Целта е да се утвърди високо качество на предлаганите услуги и преференциално отношение към пациентите.

Модерното оборудване, луксозното обзавеждане, както и високо квалифицирания медицински персонал, позволява на Медицински център “Сано” да претендира за лечебно заведение, функциониращо по европейските норми и стандарт.

Организацията на работа в лечебното заведение е насочена към гарантиране на бърз и директен достъп до желания от вас специалист: за това е необходимо да се направи телефонна заявка за ден, час и лекар или да изчакате в приятна и уютна обстановка.

Всички специалисти приемат пациенти след предварително записване на регистратурата.

В медицински център “Сано” се извършват всички видове медицински дейности- диагностика, лечение и профилактика; диспансеризация и експертиза на работоспособността; прегледи в амбулаторни и домашни условия; всички видове медицински манипулации  и процедури като инжекции, хирургична обработка на рани; биопсии; превръзки; лечение на трудно зарастващи и хронични рани и язви по крайниците; профилактика и лечение на диабетно ходило; амбулаторни операции други.

Медицинският център извършва годишни профилактични прегледи и медицински прегледи и изследвания при постъпване на работа.

Медицинският център „Сано” работи с пациенти с директно заплащане така и има сключени договори с НЗОК и със здравносигурителни компании и фирми, като пациентите се лекуват без директно заплащане, съгласно сключените договори.

Медицински център „Сано” е водещо лечебно заведение за доболнична помощ в града и региона.

Управител на медицинският център е д-р Вълчанова, с квалификация «здравен мениджмънт». 

Адреса на лечебното заведение е гр. Стара Загора, п.к.6000

бул. “Свети Патриарх Евтимий” №154

Регистратура и информация:

тел:042/ 61 90 90; 042/ 62 92 33

факс: 042/ 61 90 93

e-mail:sano@mbox.contact.bg

Медицински център”Сано” работи с пациенти с договори към:

  • РЗОК,
  • ДЗЗО АД”Закрила,
  • ЗОАД ДЗИ АД,
  • ЗОД АД”Всеотдайност”,
  • ОЗОФ”ДОВЕРИЕ” АД,
  • ЗОК”БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД.
  • Пациенти с директно заплащане.