Д-р Тенко Георгиев Тенев ,

лекар-асистент,специалист по съдова хирургия и хирургия

Тел.: 0887 599 427 

 

 

Прием на пациенти с направление по НЗОК:

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

14.30-17.30

14.30-17.30

 

Домашни прегледи

17.30-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Завършва висшето си медицинско образование във ВМИ гр.Стара Загора през 2004г. 

Професионален опит

-       2005г-2009 г.- лекар -асистент в “УМБАЛ-Стара Загора” ЕАД, Първа хирургична клиника.

-       От 2006г е асистент-преподавател по „Пропедевтика на хирургичните болести” към катедра „Хирургия,неврохирургия и урология” на Медицински факултет при “Тракийски университет” гр. Стара Загора.

-       2009 – до настоящия момент – лекар-асистент в “УМБАЛ-Стара Загора” ЕАД, Клиника по съдова хирургия

Специализации и следдипломни обучения

-       Специализирал е в клиничния център по гастроентерология , МБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ” гр.София.

-       Придобива специалност по хирургия през 2009г.

-       Участва в национални и международни хирургични конференции с доклади, публикации и презентации.

-       Сертификат за проведен курс по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, IASGO.

-       Сертификат за проведен курс Рак на панкреас, IASGO.

-       Сертификат за проведен курс по педагогика за допълнителна квалификация за асистенти-преподаватели.

-       Член е на Български лекарски съюз и на Българско хирургическо дружество.

-       Член е на Българска асоциация за лечение на раните.

-       От 2010г. притежава специализация по съдова хирургия , която се провежда в “УМБАЛ-Стара Загора”, Клиника по съдова хирургия. 

-       През декември 2013г. придобива специалност по съдова хирургия.

Работа с пациенти

-       Прегледи на пациенти се извършват в МЦ”САНО”, ул”П.Евтимий” N154, гр. Стара Загора ежедневно след предварително записване и по уговорка. 

Работи с РЗОК.

-       Оперативното лечение при пациентите се извършва в “УМБАЛ-Стара Загора” ЕАД , Клиника по съдова хирургия.